„Accente educaționale” nr. 1/2019

„Accente educaționale” nr. 1/2019

ISSN 2668-5566

ISSN-L 2668-5566

Revista cadrelor didactice din România

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Limba și literatura română

Chioaru Adriana – Personalități controversate

Grozav Ștefania Maria – Elena Văcărescu-oglinda spiritului autentic românesc
Iacobeanu Loredana Narcisa – G.Ibraileanu si conceptul de roman
Moldoveanu Anca Ștefana – Metode creative și interactive folosite la ora de limba română
Moldoveanu Dan – Literatura și filmul ca metode interactive folosite la limba română
Moldoveanu Anca, Moldoveanu Dan – Evaluarea la limba română – tipuri de itemi

Neagu Silvia – Studierea curentelor literare privită în relație cu Planul cadru de învățământ, programa școlară și manualul/ manualele alternative

Nicola Loredana – Studiul limbii române

Pagu Nelu – Recapitulare pentru Evaluarea națională (proiect didactic)
Roșu Roxana – Există text informativ?

Sandu Mihaela – Mitul în proza voiculesciană
Spulber Cristina – Cartea și componentele cărții (fișă de lucru)

Stănculescu Adelina Florentina – Utilizarea aplicației Kahoot
Tulac Doinița – Activități practic-aplicative privind însușirea competențelor de limba română în gimnaziu și liceu
Verdeș Victoria – Titu Maiorescu și impunerea rigorii critice în literatura română

Limba franceză

Andrei Oana – Les maximes conversationnelles de Grice

Balan Camelia – Étude sur les fautes d’orthographe

Butoi Adriana – Le numérique pour l’apprentissage des langues: outils, modalités, expérimentations
Ciolacu Emanuela – L’expérience théâtrale dans l’apprentissage du FLE

Comanescu Cristiana – Scriitori români teleormăneni

Corlade Daniela Elena – La grammaire en classe-pas difficile
Cosovanu Irina – Dimensiunea culturala a limbii straine. Legătura limbă-cultură
Dragomir Nicoleta – Avantages et limites du jeu en classe de FLE

Durău Cristina – Veneția secolului al XVIII-lea în memoriile lui Giacomo Casanova, cavaler de Seingalt
Gavra Floare – Séquence_pédagogique: La météo

Graur Luminița – Enseigner le FLE selon une approche actionnelle: quelques propositions méthodologiques

Graur Luminița – La perspective actionnelle et l’approche par les tâches en classe de FLE

Iacob Roxana – Metode interactive de predare invatare in ora de lb franceza

Iosub Maricica – Traduire, c’est interpréter
Manase Elena-Diana – Le vocabulaire et les activités communicationnelles

Marinescu Georgeta – Comprendre et pratiquer l’oral en classe de FLE

Merisanu Diana-Ionela – Connaître son pays, c’est connaître son histoire

Murariu Mihai – La langue et l’Académie
Pagu Roxana – C’est la France, Marc Lavoine (fiche pédqgogique)

Popa Olimpia – Practici culturale în Franța și România (scénario didactique)

Poroșnicu Cristina – Le jeu didactique et son importance dans la classe de FLE
Vorniceanu Cristina -_Les actes de langage dans l’approche actionnelle des langues étrangères
Vorniceanu Cristina – Zaz: scénarios didactiques
Vorniceanu Cristina – obiectivele flipchart zaz

Limba engleză

Aricelu-Stroe Oana – The Importance of Teaching Vocabulary
Burtea Lavinia – Teaching speaking in a communicative way
Cioclu Anina-Ramona – Abordări inovative în predarea limbii engleze

Ivanciuc Carmen-Laura – Why and how to teach Collocations

Rotaru Ana-Maria – Proiect de activitate didactică pentru disciplina Limba engleză

Velicu Magdalena Maria – Strategii didactice clasice si moderne in predarea limbii engleze

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

Amarinoaie Elena – Metabolismul materiei vii

Baciu Florin – Figuri geometrice

Bejinariu Irina-Laura – Anemia, o afecțiune cu multe forme
Bretan Simona – Chimia altfel și noua programă școlară

Bitire Bogdan-Ioan – Algoritmul de împărțire în cifre a unui număr
Bitire Bogdan-Ioan – Ordonarea elementelor unui vector
Calotă-Curelaru Daniela-Nicoleta – Valoarea biodiversității

Ciofu Constantin – Mulțimi, funcții, numere reale
Croitoru Anamaria Andrada-Proiect de lecție – Mulțimi

David Aura-Manuela – Valorificarea plantelor medicinale după metode tradiționale specifice județului Bacău
Dinu Manuela – Învățarea matematicii prin joc

Dinu Ovidiu Gabriel – Metode de calcul pentru limite

Dîrnu Daniela – Asemănarea triunghiurilor (proiect didactic)
Durău Alina Nicoleta – Aplicarea metodei R.A.I. în cadrul orelor de matematică

Florescu Dragoș-Decebal – Circuit R-C alimentat în curent variabil

Heisu Ancuța – Utilizarea în demersul educațional a software-ului GeoGebra
Mirea Mihaela – Studiul unor inegalități

Folea Aurelia – Matematica distractivă
Gurgui Maria Dana – Aplicatii practice ale matematicii în viața cotidiană
Ilie Maria – Metode moderne aplicate la ora de biologie
Mihai-Adriana – Folosirea calculatorului în predarea matematicii
Mihai-Cristina – Predarea matematicii folosind softurile matematice
Moraru Mihaela – Metode didactice utilizate în predarea ecologiei

Muraru Crina – Circuit serie alimentat cu tensiune continuă și variabilă

Oprea Nicolae – Probleme de matematică
Paris Alin-Mihai – Numere complexe
Pop Claudia – Relații între structura și tăria acizilor

Pop Victoria – ADN – Molecula Vietii
Pop Victoria – Maladii cromozomiale

Prisăcaru Georgiana, Zărnescu Nicoleta – Franța medievală. Apoteoza monarhiei și a centralizării statale

Rau Daniela – Boli de nutriție

Stoica Mihaela, Stoica Vasile– Patrulatere (fișă de lucru)
Sucitu Margareta – Locul şi rolul matematicii în învățământ

Vascan Nicoleta – Determinarea căldurii specifice a unui solid

OM ȘI SOCIETATE

Andrei Daniela – Protecția consumatorului (fișă de lucru)

Băican Simona – Pe cărările României
Bărbuș Adina – Trasee turistice în județul Satu Mare

Bilbor Daniela – Aur de 24 de carate

Bontă Iuliana – Metode utilizate pentru îmbunătățirea competențelor de lectură turistică

Burlacu Eusebiu – Educația religioasă-educație permanentă sistematizată în școală

Burlacu Vasilica – Demersuri evaluative în predarea-învățarea științelor economice

Burtescu Gabriel – Pythagoras
Ciupac Adina Liana – Omagiu generalului Victor Popescu
Cruceanu Oana Madalina – Mecanisme de preluare a controlului politic în statele aflate în sfera de influență a Uniunii Sovietice

Dâmbă Minodora – Decebal și Traian

Găvan Eugenia Ramona – Nicolae P. Romanescu
Ghinda Mihaela – România, un colț de rai
Govor Daniela – Valorificarea elementelor de istorie şi geografie locală în activităţile şcolare şi extraşcolare
Govor Maria – Primul premier al României Mari – Alexandru Vaida Voevod

Ilie Camelia – Personalități oltene în exil

Ivan Daniela – Obiective turistice în județul Teleorman
Kerekeș Rodica – Valorificarea turistică a Țării Oașului – Sâmbra oilor
Marușca Anna-Maria – Colegiul Național ”Doamna Stanca”- 200 de ani de istorie
Matei Claudia – Implicarea elevilor în activități de promovare a culturii naționale

Nechita Adrian-Viorel – Misiunea Bisericii și educația
Nemet Letiția Elena – Relieful României – caracteristici generale

Oprișan Oana-Mirela – Marea Unire de la 1918. Etapele formării României Mari

Papa Nuțica, Gună Vasilica Mihaela – Țara Românească
Patrichi Ana Raluca – Unirea de la 1 Decembrie 1918

Păduraru Gabriela Nușa – Companii publicitare – Conferința de presă (proiect didactic)

Păduraru Gabriela Nușa – Conferința de presă (prezentare powerpoint)
Pop Iulia Carmina – Cetatea dispărută a Sătmarului

Popescu Denisa Cristina – Pădurile şi schimbările climatice

Preda Maria Theodora – Atena-modelul civilizației Greciei antice
Silaghi Gabriela – Iuliu Maniu-modelul politicianului ardelean, în lumina discursului de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia

Stanciu Teodora – Tușnad-Mica Elveție

Stolniceanu Mihaela Persida – Turismul în România
Șorgot Ioan Virgil – Geografia școlară între abordare practică și interdisciplinaritate
Ștefanics Lavinia – Templul evreiesc din Satu Mare: trecut și prezent

Tarasa Eugen – Thales din Milet
Tăzlăoanu Florentina – Contabilitatea capitalurilor și imobilizărilor (fisă de lucru)
Tulac Ioan – Activități practic-aplicative privind însușirea competențelor de istorie în gimnaziu și liceu
Zărnescu Nicoleta – România modernă între liberalism și conservatorism

ARTE
Andor Veronica Gratiela – Inteligenţa emoţională și activitățile vizual-plastice

Cărare Nicoleta-Cristina – Artiști băcăuani ce au dus la dezvoltarea culturii la nivel local și național

Stănescu Georgiana – Interferenţe tehnologice în arhitectura tradiţională
Virag Paula – Muzeul Județean Satu Mare și obiectivele sale muzeale-puncte de atracție turistică

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Antonie Iustin – Importanța cunoașterii elementelor tehnice ale jocului de fotbal de către copiii cuprinși între 6-14 ani

Bud Elena – Noțiuni și tendințe în handbal

Constantinescu Sorin – Antrenamentul sportiv
Toma Sorin – Funcțiile educației fizice și sportului

TEHNOLOGII
Ciuca Mihaela Alina – Utilizarea TIC in formare
Grecu Daniela – Platformele de e-learning în procesul instructiv-educativ

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
Bușe Anna Maria – România, un tărâm de basm
Ciocîrlan Iulia Florentina – Stimularea interesului elevilor pentru lecțiile de istorie în învățământul primar
Constantinescu Mariana – Matematica vieții și viața matematicii
Crișan Maria – Arta de a fi fericit. Proiect de activitate
Iosub Lenuța – Proiect de activitate didactică pentru disciplina Matematică
Misca Paula Luminita – Utilizarea orizontului local în realizarea curriculum-ului pentru învățământul primar
Munteanu Oana Mihaela – Vară, vară, dulce vară! (proiect litera K)
Oprișan Oana-Mirela – Rolul activităților realizate prin joc didactic în rpocesul instructiv-educativ la clasele primare
Popa Ana-Maria – Jocul didactic matematic în învățământul primar

ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR

Alixandroaea Maria – Predarea integrată, o reală necesitate

Bus Cristina – DLC-De ziua Romaniei (joc didactic)

Furtună-Zaharia Alina – „Călător prin țara mea” (proiect didactic)
Popa Ioana-Daniela – Propoziții, cuvinte, sunete (proiect de activitate)
Popa Nicoleta – Istoria în ciclul primar
Radu Alina-Ramona – „Micul restaurator”
PROIECTE EDUCAȚIONALE
Arsintescu Steluța – Cercul de lectură „Fărâme de suflet”
Bărbulescu Aurora – Împreună împotriva violenței
Boborel Maria – „Să ne cunoaștem țara!” (proiect de excursie)
Bobu Gabriela – „Cerc de lectură” (proiect educațional)
Brăescu Virginia Smărăndița – Proiect Erasmus KA2 „Europa: ti vedo e ti vivo”
Brăescu Virginia Smărăndița – „Școli-ambasador ale Parlamentului European”
Heisu Ancuța – Dimensiunea europeană a culturii române
Întuneric Ana – Scenariul și animarea unei povești despre țara mea
Întuneric Ana – Scenariul și animarea unei povești (plan de lecție)
Întuneric Ana, Sichim Cristina – „Echo Pulse” FIRST Tech Challenge Romania
Lupu Iulia Mirela – Plan de excursie: Orșova
Meluță Beatrice – O călătorie în țara mea (proiect de activitate integrată)
Nechita Theodor -Diseminare proiect Windowed- fereastră britanică spre școala românească
Opincaru Florina – Atelierul emoțiilor
Saveluc Gabriela – Biblioteca școlii – locul unde se întâlnește trecutul cu prezentul, construind viitorul
Stanciu Florentina, Grozav Nicoleta -Proiect transdisciplinar  ,,Restons connectés”
Stoian Renata – Proiect de excursie școlară
Vascan Nicoleta – Determinarea căldurii specifice a unui corp solid

INTERDISCIPLINARITATE. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
Băisan Elena-Lavinia – Personalități și biblioteci românești
Bălan Mirela – Introducerea unor noțiuni matematice folosind tehnologia informației
Bancila Ana Mirela – Influența proiectelor educaționale în dezvoltarea emoțională
Benghe Monica – Curriculum la decizia școlii: interdisciplinaritate și plurilingvism
Dinu Lenuța – Beneficiarii produselor contabilităţii
Dinu Marius Cristian – Sistemul contabil românesc în context european și internațional
Frânculescu Cristina – SAND – Spect-actori pentru non-discriminare
Ghiță Aurora – Abordări interdisciplinare în predarea-învățarea chimiei-fizicii-matematicii-biologiei
Ghiță Aurora – Apa-esența vieții (proiect transdisciplinar)
Iancu Andreea – Virușii informatici
Gavrilita Laura – Abrodarea proiectiv-interdisciplinară a educației muzicale
Gâdioi-Călinescu Raluca-Cătălina, Ionel – Fara frontiere
Harasemciuc Daniela, Harasemciuc Nicu Vasile – Ce este educația STEM?
Luncan Viorica, Koos Beata – O suta de povesti desprinse din o suta de ani
Matei Claudia – Formarea elevilor pentru competiții prin proiecte

Matei Ramona Florentina – Biblioteca, spațiu multifuncțional – activități și abordări interdisciplinare
Petrescu Jeanina – Să ne cunoaștem țara cu ajutorul lecturilor!
Savelul Gabriela – Îndrumarea individuală a lecturii elevilor mici – o prioritate pentru bibliotecarul școlar

PEDAGOGIE. PSIHOLOGIE. METODICĂ. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Barnișca Ramona – Creativitatea și cultivarea ei în școală
Bilbor Daniela – Funcțiile managementului
Brașoveanu Elyda – Metode și mijloace de investigație psihopedagogică a persoanelor cu cerințe speciale
Breza Sonia – Rolul psihologiei pozitive în formarea viitoarei generații
Bud Elena – Motivația în învățare
Bud Viorel Vasile – Rolul factorilor de personalitate în învăţare
Corlade Iulia – Profilul directorului
Costache Alina Ionela – Educația incluzivă-o necesitate a învățământului românesc
Dascălu Aurelia – Managementul cunoștințelor în societatea cunoașterii
Diaconu Elena – Relația curriculum-evaluare pe alte meridiane
Duca Adriana – Tabelele standardizate versus testele elaborate de profesori
Durau Elena – Rolul_și_funcțiile_mijloacelor_de_învățământ_în școala modernă
Einholcz Monica – Delincvența juvenilă-modalități eficiente de intervenție
Einholcz Monica – Teorii privind geneza comportamentului deviant
Fînaru Elena – Testele normative versus testele criteriale
Hotca Otilia – Evaluarea elevilor între tradițional și modern
Huțuțui Luminița – Lecția
Irimia Crisalinda – Școala ca microsistem
Ivănescu Mihaela Eliana – Comunicarea didactică
Komaromi Ancuța – Atitudine pozitivă în educație
Lungu Oprea – Metoda RAI (răspunde-aruncă-întreabă)
Lupu Constantin – Managementul educațional la nivelul clasei și al profesorului manager
Mardare Magdalena Cerasela – Proiect de activitate didactică pentru disciplina Teoria și practica instruirii și evaluării
Mureșan Irina – Povestea terapeutică
Moldovan Adela – Analiza nevoilor de consiliere – un demers esențial în asigurarea calității asistenței psihopedagogice
Moldovan Adela – Dezvoltarea abilităților metacognitive-factor esențial în asigurarea reușitei școlare
Moldovan Adela – Tulburările de învățare. Modalități eficiente de intervenție
Nazaret Sorina – Proiectul: metodă modernă de predare-învățare în mediul liceal
Nica Cătălin – Profesorul „desăvârșit” din SUA

Paris Elena-Gabriela – Evaluarea
Patrichi Ana Raluca – Echilibrul dintre informativ și formativ în procesul de predare-învățare
Pânzaru Marta – Strategii și bune practici pentru o activitate didactică interactivă
Pîrvu Viorica, Mirea Eugenia Ramona – Proiectele – metodă alternativă de învățare
Poiată Liliana – Dezvoltarea unor lecții interactive prin intermediul aplicației EasyClass

Popa Nicoleta – Strategiile de optimizare a procesului de predare-învățare-evaluare prin intermediul instrumentelor digitale
Rascu Florentina – Statutul de profesor calificat în Marea Britanie
Răduc Ancuța –  Firma de exercițiu-o metodă de succes în formarea competențelor elevilor
Romaniuc Ivana – Factori de risc ce determină comportamentul agresiv al elevilor din ciclul gimnazial
Roșu Carmen Mariana – Conceptul de metodă de evaluare
Rosu Iulia – Notarea analitică versus notarea holistică
Scutaru Maria – Modalități de combatere a delincvenței juvenile în mediul școlar
Taraș Cristina – Strategii și modalități de promovare eficientă a învățământului profesional și tehnic
Tănase Ionuț – Rolul aplicațiilor și tehnicilor multimedia în evaluare
Toșa Gabriela – Testele grilă vs. testele clasice
Ursachi Bobei Maria Lucica – Funcționarea emoțională a creierului
Vasilescu Maria – Abordarea diferențiată a elevilor prin folosirea strategiilor didactice adecvate
Vieru Mihaela – Perfecționarea științifico-metodică a cadrelor didactice