L’Evaluation des compétences des apprenants

L’«Évaluation des compétences des apprenants; de la définition des objectifs aux activités de remédiation» – curs de formare prin CCD Dolj – 24 ore

Prezentul program de formare continuă se adresează profesorilor de limba franceză și reprezintă în același timp o activitate de diseminare a formării naționale a profesorilor de limba franceză «Évaluation des compétences des apprenants; de la définition des objectifs aux activités de remédiation» organizată de CREFECO, OIF și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România.

Cursul vizează ameliorarea competențelor grupului țintă în ceea ce privește evaluarea formativă aplicată elevilor, prin reactualizarea unor elemente de pedagogie și didactica limbii franceze, dar și prin introducerea de elemente noi de pedagogie modernă, precum dezvoltarea competențelor lingvistice din perspectivă acțională, implicarea elevului în procesul de învățare prin activități de autoevaluare, interevaluare și coevaluare, ghidându-l spre autocunoaștere și autoinstruire, aplicarea de strategii didactice moderne la orele de curs etc.

Module tematice 

I. Evaluarea formativă

 • Definiție
 • Analiza și tipologia erorilor
 • Modalități de remediere a erorilor produse de elevi
 • Criterii de calitate în aplicarea evaluării formative
 • Stabilirea eficientă a obiectivelor operaționaleâ
 • Evaluarea normativă și evaluarea criterială

II. Evaluarea sumativă

 • Definiție
 • Modalități de realizare
 • Reperarea conținuturilor reprezentative ce vor fi evaluate
 • Principii și criterii de penalizare a erorilor

III. Alte forme de evaluare

 • Autoevaluarea
 • Coevaluarea
 • Interevaluarea
 • Notarea și adnotarea unei lucrări scrise
 • Elemente de pedagogie a erorii